Торос Рослин

Торос Рослин е най-видният арменски ръкописец. Рослин е въвел разказа в своята иконография въз основа на познанията си в областта на западноевропейското изкуство. Той възражда жанра на царските портрети. Първите киликийски царски портрети са открити в неговите ръкописи. Стилът му се характеризира с деликатност на цвета, класическо третиране на фигурите и дрехите, елегантност на линията, както и въвеждането на нови художествени теми, като неверието на Тома и преминаването на Червено море. Човешките фигури в неговите илюстрации са пълни с живот, поставени са в различни емоционални състояния. Често заемат цялата повърхност на ръкописа, а в други случаи са включени в текстовете в хармония с ансамбъла на украсата.
Живее и твори през втората половина на 12-ти век.


Насладете се на филма "Моя Армения".