23-01-2018
ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР 2018

Календарът се посвещава на 25-годишнината от обявяването на Независимостта на Република Армения (1918 г.) и 100-годишнината от майските героични битки край Сардарабат, Баш Абаран и Каракилиса ...
16-10-2017
Таркманчац - Ден на светите преводачи

Ден на светите преводачи Ежегодно през м. октомври арменската апостолическа църква отбелязва деня на светите преводачи (Таркманчац) , посветен на създателите на арменската азбука и на преводачите и тълкувателите на Библията. Този църковен празник далеч надхвърля каноническата си насоченост и има общокултурно и общоцивилизационно значение. В древността Ар...
02-04-2017
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԿԻՐԱԿԻ - Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԿԻՐԱԿԻ - Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան...
21-03-2017
ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Երեխաներ-մանուկներ - Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Երեխաներ-մանուկներ - Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան...
21-03-2017
ՍՈւՐԲ ԳԻՐՔՆ ԱՄԵՆ ՕՐ - 21 Մարտ, երեքշաբթի, Մեծ պահքի ԻԳ օր

ՍՈւՐԲ ԳԻՐՔՆ ԱՄԵՆ ՕՐ - 21 Մարտ, երեքշաբթի, Մեծ պահքի ԻԳ օր Հոբ 38:2-39:35...
18-03-2017
ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻ - Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան

ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻ Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան...
14-03-2017
ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Սեր - Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Սեր - Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան...
14-03-2017
БИБЛИЯТА ЗА ВСЕКИ ДЕН - 14 март, вторник, 16-ти ден от Великите Пости

БИБЛИЯТА ЗА ВСЕКИ ДЕН - 14 март, вторник, 16-ти ден от Великите Пости Послание на св. ап. Павла до Евреите 11:1-31...
14-03-2017
ՍՈւՐԲ ԳԻՐՔՆ ԱՄԵՆ ՕՐ - 14 Մարտ, երեքշաբթի, Մեծ պահքի ԺԶ օր

ՍՈւՐԲ ԳԻՐՔՆ ԱՄԵՆ ՕՐ - 14 Մարտ, երեքշաբթի, Մեծ պահքի ԺԶ օր Եբրայեցիներ 11:1-31...
Страница: 1 2 3 4 5 6 > >>